Τελικά είναι θέμα μυαλού και όχι μεγέθους...
Αυτό δεν ίσχυε και τότε με το Δαυίδ και το Γολιάθ?Έτσι, για να γελάσουμε και λίγο!