Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων - ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Α21.JPG 
Προβολές: 70 
Μέγεθος: 46,5 KB 
ID: 4310


Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει οριστικά τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 οικονομικού έτους 2014 και έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή κάτω των 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:
Πληροφορία Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α
- Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου που είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
- Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ, που θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
- Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα.
- Tην ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, κατοικίας


Συνδεθείτε και συμπληρώστε την αίτηση


http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/polites.html