Για να μπορέσουν τα ενεργοποιηθούν τα ειδικά πλήκτρα (Volume Up-Down, Mute), εγκαταστήστε το πακέτο kmilo.
Είναι μέρος του KDE, ως συστατικό στοιχείο του.
Επί του παρόντος, το πακέτο έρχεται με plugins για Powerbooks, Thinkpads, Vaios και γενικά πληκτρολογίων που έχουν ειδικά πλήκτρα.

Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Ειδικότερα, οι παρακάτω εντολές αφορούν σε Lenovo 3000 N200


Γράψτε στο terminal:
command:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Kmilo.jpg 
Προβολές: 40 
Μέγεθος: 19,4 KB 
ID: 4193

Επειδή στο Debian υπάρχει ένα bug για το kmilo (bug # 396622), πρέπει να εγκαταστήσετε χειροκίνητα το πακέτο xkeycaps για να χαρτογραφήσει τα ειδικά πλήκτρα. Δώστε την εντολή:
command:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Στη συνέχεια, επικολλήστε τα ακόλουθα στο αρχείο ~/.Xmodmap
keycode 129 = XF86AudioMedia
keycode 144 = XF86AudioPrev
keycode 153 = XF86AudioNext
keycode 160 = XF86AudioMute
keycode 161 = XF86Calculator
keycode 162 = XF86AudioPause
keycode 164 = XF86AudioStop
keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 223 = XF86Standby


Τέλος, δώστε την παρακάτω εντολή:
command:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Αυτό ήταν. Απολαύστε.