Χρειάστηκε πολλές φορές να γράψετε ένα κείμενο και θέλατε να βάλετε κάποιο ειδικό χαρακτήρα, όπως π.χ. βαθμός Κελσίου,
Trade Mark (TM), σύμβολο γνησιότητας, copyright κλπ?
Γράφετε το κείμενο σε απλό κειμενογράφο ή στο notepad και όχι στο Word, οπότε δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε
τον πίνακα ειδικών χαρακτήρων?

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	keyboard.jpg 
Προβολές: 72 
Μέγεθος: 94,8 KB 
ID: 4137

Δείτε στις εικόνες που ακολουθούν, πως και πόσα σύμβολα μπορείτε να βάλετε, συνδυάζοντας το πλήκτρο Alt και το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Για όσους δεν έχουν ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τα νούμερα που βρίσκονται πάνω από το
γραμματικό σας πληκτρολόγιο (π.χ. σε laptop που δεν έχουν πληκτρολόγιο αριθμών στα δεξιά).

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	ALTchrc-1.jpg 
Προβολές: 95 
Μέγεθος: 112,7 KB 
ID: 4159

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	ALTchrc-2.jpg 
Προβολές: 85 
Μέγεθος: 106,2 KB 
ID: 4160

Δείτε μερικά παραδείγματα:
Alt+0169 = ©
Alt+0174 = ®
Alt+14 = ♫
Alt+15 = ☼