Ειναι ενα ανοιχτου κωδικα εργαλειο (GPL license) που σχεδιαστηκε για να χειριζεται pdf αρχεια.
Κυκλοφορει σε δυο εκδοσεις: basic and enhanced.Βασικά:
A simple tool designed to split and merge pdf files. With it’s simple and intuitive interface you can:
 • split your pdf documents (into chapters, single pages, etc.).
 • merge many pdf documents or subsections of them.
 • extract sections of your document into a single pdf document.
 • mix alternate pages taken from two pdf documents in straight or reverse order into a single document.
 • rotate pages of the selected pdf documents.
 • visually reorder pages of a selected pdf document.
 • visually compose a document dragging pages from selected pdf documents.
 • save and load your environment to automatize your recurrent jobs.
 • manage pdfsam settings and set an environment to load at start up.


Βελτιωμένα:
This is the enhanced version of pdfsam. In this version you’ll find all the basic features plus:
 • encrypt your pdf files (RC40 bits, RC128 bits, AES128 bits) and set permissions on them.
 • add a pdf frontpage or an addendum (or both) to your pdf documents.
 • decrypt pdf documents.
 • extract attachments from your pdf documents.
 • set viewer options to a document to tell the viewer application how should open the document.
 • set the metadata of a document (author, title, subject and keywords).


Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Απαιτήσεις:
pdfsam branch 1: Java Virtual Machine 1.4.2 or higher
pdfsam branch 2: Java Virtual Machine 1.6 or higherΣύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή