Εχω το MLS 5900C και έβαλα και το giniusdriver Deluxe.Το πρόγραμμα ανοίγει κανονικά αλλά όταν βάζω κάποιον προορισμό
ενώ μου κάνει υπολογισμό διαδρομής κολλάει και ενώ ακούγονται φωνητικές οδηγίες ο χάρτης δεν μετακινείται.
Υπάρχει κάποια λύση;
Υπ' όψιν οτι σε άλλη συσκευή που το είχα λειτουργούσε κανονικά.