Εύκολη και γρήγορη αναβάθμιση του φυλλομετρητή σας firefox.
* Για όσους κάνουν χρήση τον Firefox και θέλουν να έχουν την τελευταία version, νωρίτερα από την προκαθορισμένη εργασία αναβάθμισης στο παρασκήνιο.

Κάντε το εξής:
Στον φυλλομετρητή σας πατήστε εκεί που γράφει "Βοήθεια", θα εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο.
Πατήστε στο πεδίο "Περί Firefox"
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	firefox1.jpg 
Προβολές: 52 
Μέγεθος: 35,9 KB 
ID: 3134
Αμέσως μετά θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, όπου αυτόματα θα κάνει έλεγχο για ενημερώσεις.
Εάν υπάρχει νεότερη version, θα γίνει αυτόματη ενημέρωση και επανεκκίνηση του Firefox.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	firefox2.jpg 
Προβολές: 51 
Μέγεθος: 48,6 KB 
ID: 3141

Εάν δεν υπάρχει νεότερη, θα γράφει "Ο Firefox είναι ενημερωμένος"
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	firefox3.jpg 
Προβολές: 51 
Μέγεθος: 44,7 KB 
ID: 3145