Θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εικονική μηχανή με το Oracle VM VirtualBox και να
κάνουμε εγκατάσταση το Ubuntu 13.10.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	vbox.png 
Προβολές: 78 
Μέγεθος: 29,6 KB 
ID: 2895
Αφού κάνουμε εγκατάσταση το virtualbox ανοίγουμε το πρόγραμμα και στην πρώτη καρτέλα που μας εμφανίζεται πατάμε το NEW.
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (1).jpg 
Προβολές: 18 
Μέγεθος: 57,0 KB 
ID: 2894

Στο παράθυρο που θα ανοίξει,γράφουμε το όνομα που θα έχει η μηχανή.Καλό είναι να βάλουμε το όνομα του λειτουργικού γιατί
επιλέγει αυτομάτως από κάτω το είδος και την έκδοση και έτσι κάνει κάποιες απαραίτητες ρυθμίσεις από μόνο του.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (2).PNG 
Προβολές: 60 
Μέγεθος: 57,6 KB 
ID: 2896

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε την ποσότητα της μνήμης που θα έχει.Εδώ έχω βάλει 1024 MB αλλά καλό είναι να βάλετε 1500MB.
Βέβαια εννοείτε πως αυτή η ρύθμιση πάει αναλόγως με την μνήμη του υπολογιστή μας.Δηλαδή ,αν ο υπολογιστής μας δουλεύει στο
1.5gb και εμείς ρυθμίσουμε το virtualbox στο 1.5gb τότε ο υπολογιστής θα δουλεύει στα 3gb.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (3).PNG 
Προβολές: 65 
Μέγεθος: 52,9 KB 
ID: 2897

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε αν
  • δεν θέλουμε να προσθέσουμε δίσκο
  • θέλουμε να δημιουργήσουμε δίσκο
  • θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν υπάρχον δίσκο

Στην περίπτωσή μας θα επιλέξουμε το δεύτερο,αλλά αν από προηγούμενη εγκατάσταση έχουμε κάποιον είδει υπάρχον με εγκατεστημένο
κάποιο λειτουργικό,επιλέγουμε το τρίτο(για να βρούμε το αρχείο πατάμε το φάκελο με το βελάκι).
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (4).PNG 
Προβολές: 63 
Μέγεθος: 56,9 KB 
ID: 2898

Εδώ επιλέγουμε τον τύπο του αρχείου που θα έχει α σκληρός που θα δημιουργήσουμε.Επιλέγουμε το πρώτο αν είναι να
χρησιμοποιήσουμε μόνο το virtualbox.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (5).PNG 
Προβολές: 60 
Μέγεθος: 55,1 KB 
ID: 2899

Σε αυτό το παράθυρο επιλέγουμε αν το μέγεθος του αρχείο του δίσκου θα
  • αυξάνει αναλόγως με τα δεδομένα που θα γράφονται σε αυτόν,αλλά όταν σβήνουμε δεν θα μικραίνει
  • θα δημιουργηθεί όλο από την αρχή,έτσι είναι και ποιό γρήγορος στην χρήση

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (6).PNG 
Προβολές: 79 
Μέγεθος: 56,0 KB 
ID: 2900
Ρύθμιση
Μέτα γράφουμε το όνομα που θα έχει ο δίσκος και από το φακελάκι δίπλα επιλέγουμε που θα δημιουργηθεί.Αν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε
και μελλοντικά,ας πούμε μετά από ένα φορματ,τον γράφουμε σε κάποιο εξωτερικό δίσκο,αλλιώς το αφήνουμε όπως έχει και πάει στον προεπιλεγμένο
φάκελο που είναι στο C:\Users\ονομα χρήστη\VirtualBox VMs.Από τον ροοστάτη κάτω επιλέγουμε το μέγεθος που θα έχει και πατάμε create.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (7).PNG 
Προβολές: 65 
Μέγεθος: 52,9 KB 
ID: 2901

Όπως βλέπουμε δημιουργήθηκε μια εικονική μηχανή με το όνομα ubuntu.Δεν τελειώσαμε όμως ακόμα με τις ρυθμίσεις.Αφού την
επιλέξουμε πατάμε settings και πάμε στην καρτέλα network.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (8).jpg 
Προβολές: 18 
Μέγεθος: 57,8 KB 
ID: 2902

Στο attached to επιλέγουμε το Bridged Adapter kai
sto name επιλέγουμε την κάρτα δικτύου.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (9).jpg 
Προβολές: 18 
Μέγεθος: 38,1 KB 
ID: 2903

Στην καρτέλα Shared Folders πατάμε τον μπλε φάκελο με το + και επιλέγουμε ένα φάκελο ποθ θα είναι κοινός μεταξύ των
δύο λειτουργικών.Τσεκάρουμε το Auto-mount.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (10).png 
Προβολές: 79 
Μέγεθος: 20,5 KB 
ID: 2904

Στην καρτέλα Display επιλέγουμε το μέγεθος της μνήμης για τα γραφικά και πατάμε OK.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (11).jpg 
Προβολές: 17 
Μέγεθος: 39,3 KB 
ID: 2905

Είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το εικονικό μηχάνημα.Πατάμε start και μας βγάζει να επιλέξουμε αν θα τρέξουμε κάποιο cd ή κάποιο
iso αρχείο.
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (12).PNG 
Προβολές: 80 
Μέγεθος: 33,1 KB 
ID: 2906

Όταν γίνει η εγκατάσταση του ubuntu και το τρέξουμε πρέπει να κάνουμε εγκατάσταση κάποια πραγματάκια.Πάμε στο Devices και
επιλέγουμε το Insert Guest Additions cd image
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (13).jpg 
Προβολές: 19 
Μέγεθος: 40,8 KB 
ID: 2893

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε εκτέλεση
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	virtualbox (14).jpg 
Προβολές: 17 
Μέγεθος: 43,3 KB 
ID: 2907

Βάζουμε το password μας και γίνεται εγκατάσταση.