Για να γράψουμε κάποια εικόνα iso σε ένα δισκάκι,δεν πάμε με τον κλασικό τρόπο αντιγραφής αρχείων,αλλά από το μενού αντιγραφή εικόνας.
Βασικά τα iso είναι όλα τα αρχεία ενός cd ή dvd γραμμένα σε ένα μόνο αρχείο.Έτσι διατηρούνται πιστά αντίγραφα από τα cd και μπορούμε
να τα τρέξουμε από εικονικά drives μέχρι και να τα συμπιέσουμε.Οπότε άμα απλά αντιγράψουμε το iso σε ένα cd,στην ουσία το cd είναι άχρηστο.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Imgburn1.jpg 
Προβολές: 23 
Μέγεθος: 63,3 KB 
ID: 2874
Από το αρχικό μενού επιλέγουμε Write image file to disc


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Imgburn2.jpg 
Προβολές: 20 
Μέγεθος: 79,7 KB 
ID: 2875
Στο επόμενο παράθυρο,πάνω στο sourse πατάμε το εικονίδιο με τον φάκελο,και επιλέγουμε
το iso που θέλουμε να γράψουμε.


Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Imgburn3.jpg 
Προβολές: 18 
Μέγεθος: 84,5 KB 
ID: 2876
Αφού επιλέξουμε το iso(εδώ έχω επιλέξει το comodo rescue disk),από κάτω μας βγάζει τις πληροφορίες.
Στο destination επιλέγουμε το dvd writer,στο settings την ταχύτητα εγγραφής και αριθμό αντίτυπων
και μετά πατάμε το εικονίδιο με το cd με την κόκκινη γραμμή.