Η τεχνολογία εξελίσσεται, μαζί με αυτά και τα προβλήματα, εδώ θα αναλύσουμε κάποια ηχητικά μπιπ που ακούμε κατά την έναρξη του bios στον υπολογιστή μας.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	beep-bios.jpg 
Προβολές: 434 
Μέγεθος: 7,0 KB 
ID: 2160


AMI BIOS
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	AMI BIOS.png 
Προβολές: 426 
Μέγεθος: 8,9 KB 
ID: 2157

1 μπιπ (σύντομο) - Αποτυχία Μνήμης.
2 μπιπ (σύντομα) - Βλάβη κυκλώματος.
3 μπιπ (σύντομα) - Αποτυχία Γνωσιακής Βάσης 64K μνήμη RAM.
4 μπιπ (σύντομα) - Αποτυχία στο σύστημα χρονισμού.
5 μπιπ (σύντομα) - Αποτυχία διεργασίας.
6 μπιπ (σύντομα) - Πύλη ελεγκτή πληκτρολογίου, σφάλμα κωδικός Α20
7 μπιπ (σύντομα) - Σφάλμα εξαίρεσης εικονικής λειτουργίας.
8 μπιπ (σύντομα) - Αποτυχία δοκιμής απεικόνισης μνήμης ανάγνωσης / εγγραφής.
9 μπιπ (σύντομα) - Αποτυχία, ROM BIOS (checksum).
10 μπιπ (σύντομα) - Σφάλμα τερματισμού, CMOS ανάγνωσης / εγγραφής.
11 μπιπ (σύντομα) - Σφάλμα Cache Memory.
1 μπιπ (μακρύ), 3 μπιπ (σύντομα) - Ανεπάρκεια Συμβατικής / Επεκτάσιμης μνήμης.
1 μπιπ (μακρύ), 8 μπιπ (σύντομα) - Αποτυχία δοκιμής Display/Retrace


AWARD BIOS

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Award bios.jpg 
Προβολές: 434 
Μέγεθος: 10,2 KB 
ID: 2158

1 μπιπ (μακρύ), 2 μπιπ (σύντομα) - Υποδηλώνει πρόβλημα στον αντάπτορα της κάρτας γραφικών, ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το βύσμα οθόνης.
μπιπ (επαναλαμβανόμενο - ασταμάτητο) - Έλλειψη μνήμης ή δεν είναι κουμπωμένες σωστά.
1 μπιπ (μακρύ), 3 μπιπ (σύντομα) - Υποδηλώνει πρόβλημα κάρτας γραφικών, ή δεν εφάπτεται καλά στην υποδοχή (επάνω στην μητρική)
μπιπ (επαναλαμβανόμενο, έντονος και πότε χαμηλός) - Πρόβλημα επεξεργαστή.
μπιπ (υψηλής συχνότητας ήχος) κατά την διάρκεια φόρτωσης του bios - Υπερθέρμανση επεξεργαστή.
Όποια άλλα μπιπ - Πρόβλημα μνήμης RAM.


IBM BIOS
Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	ibm.png 
Προβολές: 428 
Μέγεθος: 1,8 KB 
ID: 2159

Γενικά περί IBM BIOS (λόγω μεγάλης πλειονότητας, μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές.
Χωρίς κανένα μπιπ - Έλλειψη ρεύματος, Χαλαρή κάρτα, ή βραχυκυκλωμένη.
1 μπιπ (σύντομο - Κανονική λειτουργία, ο υπολογιστής είναι σε καλή κατάσταση.
2 μπιπ (σύντομα) - Σφάλμα, (ελέγξτε την οθόνη για τον κωδικό σφάλματος).

μπιπ (σύντομο) - Έλλειψη ρεύματος, Χαλαρή κάρτα, ή βραχυκυκλωμένη.
μπιπ (επαναλαμβανόμενοσύντομο) - Έλλειψη ρεύματος, Χαλαρή κάρτα, ή βραχυκυκλωμένη.
1 μπιπ (μακρύ) και 1 μπιπ (σύντομο) - Πρόβλημα στην μητρική πλακέτα.
1 μπιπ (μακρύ) και 2 μπιπ (σύντομα) - Πρόβλημα κάρτας γραφικών (Mono / CGA Κύκλωμα οθόνης)
1 μπιπ (μακρύ) και 3 μπιπ (σύντομα) - Πρόβλημα κάρτας γραφικών (EGA) Κύκλωμα οθόνης
3 μπιπ (μακριά) - Πληκτρολόγιο ή κύκλωμα πληκτρολογίου.
1 μπιπ ... κενό η περίεργο (εμφάνιση στην οθόνη) - Κύκλωμα (κάρτα γραφικών).


... συνεχίζεται.