Πως μπορώ να αποθήκευσω προορισμούς στα μέρη μου από το Sony miro?

Συμπληρωματική Απάντηση  
Γνωρίζει κανείς κάτι πάνω σε αυτό που ρώτησα?