Για να ανοίξετε τα αρχεία κειμένου και να αντικαταστήσετε χαρακτήρες Hex, δείτε επίσης κρυφούς χαρακτήρες σε διάφορα αρχεία.

Είναι portable εφαρμογή, δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	hex_editor.gif 
Προβολές: 8 
Μέγεθος: 3,5 KB 
ID: 7828

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	hex_main.gif 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 18,1 KB 
ID: 7829

Κλικ για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	hexprev.jpg 
Προβολές: 0 
Μέγεθος: 46,6 KB 
ID: 7830

Χαρακτηριστικά στα Αγγλικά
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Program has the following main features. Especially note the highlighted advantages of XVI32. •XVI32 is a portable application, i.e. no setup program is needed, you can run XVI32 from your USB stick, no data is written to the registry
•data inspector to view decoded numbers (see screen shot; can be turned off).
•Has built-in script interpreter.
•Easily works with huge files. Try to open a 60 MB sized text file with some other hex editor (not to speak about Wordpad), then use XVI32... If you don't have such a huge text file, use my freeware tool RndFile to create one
•XVI32 allows to edit files up to 2 GB (enough virtual memory provided, of course)
•For your convenience, XVI32 stores settings and last used search strings etc. in XVI32.INI file
•Progress indication in percent for most operations
•You can abort nearly all operations (reading/writing files, search, replace, print...)
•Display of both text (ASCII/ANSI) and hexadecimal representation
•Two synchronous cursors in text and hex area
•Fully resizeable window (change number of rows and columns)
•Font and font size adjustable
•Overwrite or insert characters
•Insert text or hex string n times
•Switch byte offset (address) of first byte between 0 or 1 to examine also record structure of plain text files
•Search text or hex string, e.g. find "this text" or find "0D 0A"
•Simplified search for Unicode Latin (UTF-16) strings
•Search optionally with joker (wildcard) char that will match any character, e.g. find "A.C" or "00 2E 2E 00" where "." = "2E" (user-defined) stands for any character
•Fast searching algorithm (Quicksearch) for both search directions (down/up)
•Count occurences of text or hex string
•Replace text or hex string, e.g. replace "0D 0A" by "0A" or replace "0D 0A" by text "EOL"
•Extremely fast "replace all" mode (if needed, additional memory is allocated beforehead, not at every single replacing operation)
•Menu item Shredder data to overwrite all bytes of a file with binary zeroes
•Auto-fill feature to copy bytes from current address into input field for hex string using right arrow key
•Character conversion using self-defined character table
•Easy converting of text to hex string in dialogs (e.g. "abc" -> "61 62 63")
•Decoding and encoding of 1, 2, 4, and 8 byte integers or 4/8 byte floats in 2 possible byte orders
•Bit manipulation (view or set bits)
•Open file in Read Only Mode (e.g. if opened by another application or to avoid unintentional modifications)
•Insert file contents into file
•Write block to file
•Copy, move or delete block
•Clipboard support
•Goto address (absolute or relative up/down)
•Up to 9 named bookmarks
•Enter jump width and jump up/down (useful for files with fixed record length)
•Patch BORLAND PASCAL 7.0 EXE files for execution on processors > 200 MHz
•Printing with preview or print to file
•Simplified search for Unicode Latin (UTF-16) strings
•Command "Reload" to open current file again
•Easily access most recently used files
•And last, but not least: XVI32 is free!


Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή