Η επιτυχια του 80 από τους Αμερικανούς Motley Crue.