Απολαύστε το

Αραγε μένουμε στον ίδιο πλανήτη?
Αναπνέουμε τον ίδιο αέρα?