Στα Windows 8 συναντάμε δύο εκδόσεις του συγκεριμένου browser, την κλασική και την Metro έκδοση.
Είναι προεπιλεγμένο να ξεκινά με τη Metro έκδοση η οποία στερείται την υποστήριξη πρόσθετων, Flash και Java.

Για να ρυθμίσουμε να μας ανοίγει πάντα την κλασική έκδοση του browser:

1. Πατάμε το πλακίδιο (Tile) της Έναρξης (Start), πατάμε το «κλειδί» και επιλέγουμε
Προβολή στην επιφάνεια εργασίας (View on the desktop).2. Πατάμε το γραναζάκι και επιλέγουμε Επιλογές Internet (Internet Options) στο μενού που εμφανίζεται.3. Πάμε στην καρτέλα Προγράμματα (Programs) και στο Επιλέξτε πως θα ανοίξετε τις συνδέσεις (Choose how to open links),
επιλέγουμε Πάντοτε στον Internet Explorer στην επιφάνεια εργασίας (Always in Internet Explorer on the desktop).4. Τσεκάρουμε την επιλογή Άνοιγμα πλακιδίων του Internet Explorer στην επιφάνεια εργασίας (Open Internet Explorer tiles on the desktop).Πατάμε Εφαρμογή (Apply) και ΟΚ.

Είμαστε έτοιμοι!