1. Ανοίγουμε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και πάμε στην κατηγορία Εμφάνιση και Εξατομίκευση
(Appearance and Personalization).

2 . Στην κατηγορία Επιλογές Φακέλων (Folder Options), επιλέγουμε Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων
(Show hidden files and folders).3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου τσεκάρουμε την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων, φακέλων ή μονάδων δίσκου
(Show hidden files, folders, or drives).4. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε και τα κρυμμένα αρχεία του συστήματος ξετσεκάρουμε την επιλογή Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος
(Hide protected operating system files).

5. Πατάμε Εφαρμογή (Apply) και ΟΚ.

Είμαστε έτοιμοι!