Εκτός από την αυτόματη δημιουργία των σημείων επαναφοράς, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο επαναφοράς μόνοι μας.

1. Στο εικονίδιο του Υπολογιστή (Computer) στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) πατάμε δεξί κλικ ή
πάμε Έναρξη (Start Menu) και επιλέγουμε Ιδιότητες (Properties).2. Επιλέγουμε Προστασία Συστήματος (System Protection).3. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε την καρτέλα Προστασία Συστήματος (System Protection) και πατάμε το κουμπί Δημιουργία (Create).4. Πληκτρολογούμε ένα όνομα για το σημείο επαναφοράς και πατάμε Δημιουργία (Create).5. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά.6. Μόλις ολοκληρωθεί πατάμε Κλείσιμο (Close).Είμαστε έτοιμοι!