Το Κέντρο Ενεργειών (Action Center) μας ειδοποιεί για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, όταν έχουμε επιλέξει τη
χειρωνακτική εγκατάσταση τους ή την απενεργοποίηση του Windows Update.

Απενεργοποιήστε τις «ενοχλητικές» ειδοποιήσεις.

1. Πάμε Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) στην κατηγορία Σύστημα και Ασφάλεια (System and Security) πατάμε Κέντρο Ενεργειών (Action Center).
2. Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων Κέντρου Ενεργειών (Change Action Center settings).
3. Στα Μηνύματα ασφαλείας (Security messages) ξετσεκάρουμε την επιλογή Windows Update. Πατάμε ΟΚ.
Αυτό μπορεί να γίνει και πηγαίνοντας στο Κέντρο Ενεργειών στην κατηγορία Ασφάλεια (Security).
Πατάμε την επιλογή Απενεργοποίηση μηνυμάτων για Windows Update (Turn off messages about Windows Update).Είμαστε έτοιμοι!