Αν έχετε εγκατεστημένη κάποια σουίτα ασφαλείας που περιλαμβάνει antivirus, antispyware και firewall, θα ήταν προτιμότερο
να απενεργοποιήσετε το Windows Defender για να μην δημιουργηθούν επιπλοκές ανάμεσα στα δύο προγράμματα.


1. Ανοίγουμε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και στην αναζήτηση πληκτρολογούμε τη λέξη defender.
Εμφανίζεται το εικονίδιο του προγράμματος και το ανοίγουμε.
2. Πατάμε Εργαλεία (Tools) και μετά Επιλογές (Options).
3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πάμε Διαχειριστής (Administrator) και ξετσεκάρουμε το κουτάκι Χρήση αυτού του προγράμματος (Use this program).
4. Ανοίγει ένα παραθυράκι που μας ενημερώνει ότι το πρόγραμμα είναι απενεργοποιημένο. Πατάμε Κλείσιμο (Close).
5. Πάμε Έναρξη (Start Menu) - Όλα τα προγράμματα (All Programs) - Βοηθήματα (Accessories) - Εκτέλεση (Run) και γράφουμε msconfig. Πατάμε ΟΚ.
6. Στην καρτέλα Υπηρεσίες ξετικάρουμε τον Windows Defender και πατάμε ΟΚ.
7. Για μεγαλύτερη σιγουριά, πάμε πάλι Έναρξη - Όλα τα προγράμματα - Βοηθήματα - Εκτέλεση και γράφουμε services.msc και πατάμε ΟΚ.

8. Πατάμε διπλό κλικ πάνω στον Windows Defender και στο παράθυρο που ανοίγει στον Τύπο Εκκίνησης επιλέγουμε Απενεργοποιημένο και πατάμε ΟΚ.Είμαστε έτοιμοι!

Αν θελήσουμε να ενεργοποιήσουμε ξανά τον Windows Defender,
κάνουμε αντίστροφα την ίδια διαδικασία .

Ευχαριστώ τον @962fm@ για τη βοήθειά του