Στα Windows 7:

1. Πατήστε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Υπολογιστή (Computer) στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) ή
στο μενού Έναρξη (Start Menu) και πατήστε Ιδιότητες (Properties).
2. Πατήστε Προστασία Συστήματος (System Protection).
3. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε τον δίσκο που θέλετε να απενεργοποιήσετε την
Επαναφορά Συστήματος και πατήστε Ρύθμιση παραμέτρων (Configure).
4. Τσεκάρετε Απενεργοποίηση προστασίας συστήματος (Turn off system protection) και πατήστε Εφαρμογή (Apply).
5.
Στο προειδοποιητικό μήνυμα που θα εμφανιστεί πατήστε Ναι (Yes).Και είστε έτοιμοι!