Ήταν ένας εργοστασιάρχης αλλαντικών , παίρνει μια μέρα τον γιο του για να του δείξει την επιχείρηση που είχαν καθώς μια θα την διαχειριζόταν αυτός.

Τον ξεναγεί στα μέρη του εργοστάσιου , κοίτα παιδί μου του λέει από δω βάζουμε το βόδι και από εκεί βγάζουμε το λουκάνικο (λέει ο πατέρας)

Μπαμπά υπάρχει μηχανή που να βάζεις λουκάνικο και να βγάζεις βόδι?

Ναι παιδί μου (του απανταει ο πατέρας) Η μανα σου