Έχει τη δυνατότητα καταγραφής κάθε ιστοσελίδας
που θα επισκέπτεται ο χρήστης
.

http://www.elgreko.gr/showthread.php?8534-KidLogger