Αν έχετε πονοκέφαλους που επιμένουν και είναι συχνοί, υπάρχει θεραπεία και μπορείτε να επισκεφθείτε και τον Γιατρό που τη έχει ανακαλύψει!!!