Το πρόγραμμα ελέγχει αυτόματα τις κλήσεις και ανιχνεύει τους τύπους σύνδεσης. Τρέχει στο δίσκο συστήματος.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής,
και μπορεί να τα δείξει στον πίνακα ή γραφική μορφή.


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	internet.gif 
Εμφανίσεις: 35 
Μέγεθος: 7,9 KB 
ID: 3304

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	internetpalapp.gif 
Εμφανίσεις: 36 
Μέγεθος: 5,0 KB 
ID: 3305

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	internetstatictics.gif 
Εμφανίσεις: 41 
Μέγεθος: 24,9 KB 
ID: 3306

Ένα πρόγραμμα 32-bit win95/98/NT/2000/XP για την παρακολούθηση της σύνδεσης στο Internet. Το πρόγραμμα ελέγχει αυτόματα τις κλήσεις και ανιχνεύει τύπους σύνδεσης. Τρέχει στο δίσκο συστήματος. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής, και μπορεί να παρουσιάζεται στον πίνακα ή σε γραφική μορφή. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν τον αριθμό των συνδέσεων, αποστολή, λήψη, ταχύτητα σύνδεσης, μέση ταχύτητα μεταφοράς, το κόστος, το χρόνο σε απευθείας σύνδεση ...


Λεπτομερείς πληροφορίες για τη σύνδεση σας στο ίντερνετ όπου διαφαίνονται στο κεντρικό παράθυρο:
*time on line
*connection type
*average upload and download speed
*total download and upload
*current IP address
*connection speed
*program status (online, waiting for call...)
*number of units used
*percentage of current unit used
*connection cost
*Display can be modified so you can select information you want to see. Also you can see most of the information if you go over tray icon with mouse pointer. While connected, part of current unit is showed graphically in system tray. With right mouse click on tray icon, popup with program options is shown. If you double click on tray icon, main window is shown.Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή