Πρόκειται για μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτέ να δημοσιεύσετε το κείμενο σας
και να το δώσετε σε έναν ή και περισσότερους να το διαβάσουν...

Βοήθεια Β Ο Η Θ Ε Ι Α
Η διαδικασία είναι απλή:
1)Γράφετε στο πεδίο code το κείμενο σας.
2)Βάζετε στο πεδίο Description την περιγραφή (δεν είναι υποχρεωτικό)
3)Πατάτε το submit κάτω αριστερά και είστε έτοιμοι...
4)Αντιγράφετε το url που δημιουργήσατε και δίνοντας το σε όποιον θέλετε , μπορεί να διαβάσει αυτό που γράψατε!!!

Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή