Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαχείρισης των μουσικών σας αρχείων καθώς επίσης
και των ταινιών σας ώστε να βρίσκετε αυτό που θέλετε εύκολα και γρήγορα...


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	mediamonkey.jpg 
Εμφανίσεις: 12 
Μέγεθος: 39,7 KB 
ID: 3669
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	media monkey play.jpg 
Εμφανίσεις: 12 
Μέγεθος: 31,4 KB 
ID: 3670

Χαρακτηριστικά Δωρεάν έκδοσηςΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Manage Your Media

Manage a movie / music library from 100 to 100,000+ audio/video files and playlists*; whether Rock, Classical, Audiobooks, or Podcasts; Movies, Home videos, or TV shows; whether they’re located on your hard drive, CDs, or a network. Organize, browse, or search music by Genre, Artist, Year, Rating, etc., and never waste your time trying to find the files you know you have.
MediaMonkey is the movie and music organizer for the serious collector.
* Supports MP3, AAC (M4A), OGG, WMA, FLAC, MPC, WAV, CDA, AVI, MP4, OGV, MPEG, WMV, M3U, PLS, etc.

Identify Tracks
Automatically identify movies and tracks that are missing information, whose tags are not synchronized, or that are duplicated elsewhere.
Fix Tags with Automatic Lookup and Tagging of album art and other information from Amazon.
Lookup CD information on Freedb or via CD-TEXT, and find missing track details through music-related sites such as Allmusic.
If you have a large media collection, MediaMonkey will help you update your tags quickly and accurately.

Tag
Tag music easily using industry-standard formats. MediaMonkey includes an MP3 Tag editor (an ID3 tag editor supporting ID3v1 & ID3v2), AAC tag editor (for M4A/M4P files), an OGG tag editor (for OGG and FLAC files), a WMA tag editor, an APE2 tag editor (for APE files), a RIFF tag editor (for AVI/WAV files), and an MP4 tag editor. Update and correct mislabeled tracks via drag-and-drop from one artist/genre to another or use the categorization toolbar allows you to quickly set ratings, mood, and other information as you’re listening to music or watching a movie. Automatically and intelligently tag files based on filenames with the Auto-Tagger.
The serious or classical music collector can also assign a broad range of more advanced attributes, such as composer, original year and album, lyrics, etc., and attach multiple attributes per field (e.g. Artist=U2, B.B. King)

Organize & Rename
Automatically organize and rename music / video files on your hard drive into a logical hierarchy. Instead of storing your files haphazardly all over your hard drive, MediaMonkey’s auto-organizer can organize them into folders and filenames of your choice based on attributes such as artist, album, track title and track number; or series, season number, and episode number.
If you need to organize a media collection exceeding 10,000 files, MediaMonkey is the movie / music organizer for you.

Playlists
Create Playlists with ease. Just drag and drop your tunes to mix mp3s and videos from your Library, create AutoPlaylists based on simple search criteria, or use the Auto-DJ to automatically create a mix for you. Your playlists will remain intact even when you rename files and/or retag them. If you're using third-party devices or players, MediaMonkey can export playlists to m3u files.
Whether you want to create a casual playlist or a professional DJ party mix, MediaMonkey helps you do it with ease.

File Monitor
Use the File Monitor to automatically update your music library or video collection to reflect any changes on your hard drive or network (e.g. MP3 music downloads or movie purchases) . Additions, deletions, and changes to your music and videos made by other applications are all automatically reflected in your library.

Download: Podcast Catcher / Downloader
Download audio content using the integrated Podcatcher, or use the web downloader to download media files from any website. Define your subscription rules, and let MediaMonkey take care of downloading and syncing the content.

Record & Convert
Record CDs to your hard drive using the high quality LAME MP3 encoder*, M4A encoder*, OGG encoder, WMA encoder, or FLAC encoder). MediaMonkey’s CD Ripper copies the CDs, automatically filling in track properties via freedb.
Convert audio / video files from almost any audio / video format and preserve tag information**, using the MP3 converter, AAC/M4A converter, OGG converter, WMA converter, WAV converter, FLAC converter, AVI (MPEG4) converter, WMV converter, and MP4 (H.264) converter.
* The MP3 encoder is limited to 30 days in the free version. The M4A, AVI, and MP4 encoders are available separately and are limited to 30 days unless purchased.
** Tags are preserved for MP3, AAC/M4A, OGG, WMA, WAV, APE, FLAC, MPC, WMV, AVI, MP4, MKV.

Sync
Sync with iPhones, iPods, Android devices and most any portable Audio/Video Device. Just click the Sync button to sync audio and video files, and related properties such as Album Art, ratings, play history, and playlists with a broad range of portable devices*. With Volume Leveling, music tracks will even play back on your device at consistent volumes!
MediaMonkey will also allow you to backup the content of iPhones and iPods and any other MP3 player.
Try MediaMonkey if you want painless media management for almost any portable player.
* The information that can be synced is device and plug-in dependent.

Share over UPnP / DLNA
Share Audio/Video files with TVs, BD Players, and other DLNA devices. Just choose which Collections you want to share, and the selected content will immediately be available to your DLNA devices. Note that MediaMonkey can also behave as a DLNA client or renderer

Burn
Burn Audio CDs using the integrated burner powered by PrimoBurner™. Just select any audio tracks or playlists and quickly create CD masterpieces using the most reliable CD burning engine around.
Burn Data CD/DVD/BDs to backup your movie / music collection or for playback on any MP3-capable CD or DVD players. There’s no need to manually copy and arrange directories — simply choose which Artists, Albums, or Playlists to include, set the disc’s format, and burn!

Play
Play CDs and digital audio files (MP3, *AAC/M4A, OGG, WMA*, MPC, APE, FLAC, WAV, WMV, *AVI, *MP4, *MKV, etc.) and have volume levels adjust automatically (using Replay Gain and MP3 Gain technology). Fine-tune your audio using an equalizer or hundreds of available dsp audio-effect plug-ins.
If you’re a serious audiophile, use the WASAPI plugin or third Party ASIO plugin to interface with your high end audio equipment.

Party
Use MediaMonkey for parties or other public events with its jukebox mode, which allows users to make requests while protecting your library from being modified.
When manually selected tracks run out, the Auto-DJ kicks in to automatically play tracks based on criteria that you define.
If you need to manage music for a large audience, MediaMonkey is the jukebox for you

Visualize
Visualize your music with funky trance-like effects powered by Milkdrop and hundreds of other visualization plug-ins.
When you want to totally immerse yourself in your music, MediaMonkey will be there for you.

Reports and Statistics
Create Statistics and other Reports of your music collection as Excel, html, or xml files, so that you can show it to others.
If you're anal-retentive about your music, MediaMonkey gives you all the reports you'll need.

Customize
Customize MediaMonkey with Skins, visualizations, plug-ins and other addons to make it do what you want it to. Integrate it with other applications such as sound editors, metadata lookup addons, customized reports, customized views, or create custom Auto-DJ rules. You can download addons created by other users, or write your own ; either way, you can easily extend MediaMonkey’s functionality.
If you’re a control freak, MediaMonkey gives you all the control you'll want.


Σύνδεσμος:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή