Απαιτήσεις: Android 1.6+
Λειτουργικό: Android OS
Περιγραφή: Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση, ύψος, πλάτος, περιοχή ενός αντικειμένου.


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Smart-MeasurePro1.jpg 
Εμφανίσεις: 61 
Μέγεθος: 57,7 KB 
ID: 573


Smart Measure Pro is the part 2. of Smart Tools series. (distance, height, width, area)
This range-finder measures the Distance, Height, Width and Area of a target with your phone by trigonometry.

Are you ready to gauge all? Just stand up and press the shutter.
The important point is aiming the camera at the GROUND, NOT the object.
(i.e. In order to measure the distance from someone, aim at his shoes.)

Pro version added features
1) Width and Area can be measured
2) Quick Shutter
3) Portrait mode
4) Camera Zoom
5) Virtual Horizon
6) French, Spanish, Italian, Japanese supported

Now, 3 tools for distance were completed.
1) Smart Ruler (Short, by touch) : 1-50cm
2) Smart Measure (Medium, trigonometry) : 1-50m
3) Smart Distance (Long, perspective) : 10m-1km

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Down21.gif 
Εμφανίσεις: 68 
Μέγεθος: 5,5 KB 
ID: 574
Κρυφό Περιεχόμενο, πρέπει να έχετε « 2 » Αναρτήσεις ή περισσότερες.