Θαρθεί βροχή, μικρή βροχή, κάποια στιγμή
θα πέσει γλυκά
σαν δάκρυ κυλά

Λόγο να βρεί, να ξαναπεί, απ' την αρχή
ξανάΚαι θ' ακουστεί από μακριά αυτή η φωνή

σαν νότα γλυστρά
να λέει απαλά