Το άσθμα είναι από τις πιο κοινές αναπνευστικές ασθένειες που οφείλεται σε φλεγμονή των αεραγωγών με κύριο χαρακτηριστικό τη δύσπνοια.
Πρόκειται για ασθένεια που μειώνει την ποιότητα ζωής του πάσχοντος.