Το Linux είναι μια δημοφιλής Open-source λύση, εναλλακτική των Microsoft Windows και αν επιλέξετε να ασχοληθείτε με αυτό το δωρεάν ή χαμηλού κόστου λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να γνωρίζετε κάποιες βασικές εντολές του.

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Linux_commads.JPG 
Εμφανίσεις: 65 
Μέγεθος: 44,4 KB 
ID: 4220

Οι πιο κοινές εντολές του Linux είναι αυτές που ακολουθούν:

System Info
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	System_info.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 36,4 KB 
ID: 4221


Keyboard Shortcuts
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Keyboard_shortcut.JPG 
Εμφανίσεις: 58 
Μέγεθος: 96,7 KB 
ID: 4222


Learn the Commands
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Learn_the_commads.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 37,7 KB 
ID: 4223


Searching
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Searching.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 65,6 KB 
ID: 4224


File Permissions
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	file_permissions.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 27,8 KB 
ID: 4225


File Commands
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	File_commands.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 73,4 KB 
ID: 4226
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	File_commands.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 44,1 KB 
ID: 4227


Compression
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	compression.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 36,3 KB 
ID: 4228


Printing
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	printing.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 38,7 KB 
ID: 4229


Network
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	network.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 28,7 KB 
ID: 4230


SSH
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	ssh.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 21,3 KB 
ID: 4231


User Administration
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	user_administration.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 22,3 KB 
ID: 4232


Process Management
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	process.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 31,0 KB 
ID: 4233


Installation from source / Stopping & Starting
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	installation.JPG 
Εμφανίσεις: 59 
Μέγεθος: 41,1 KB 
ID: 4235