Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, μπορείτε εύκολα να τον επαναφέρετε εισάγοντας κάποιες επιλογές στο grub loader, κατά τη διάρκεια που φορτώνεται το σύστημα. Μετά την επαναφορά του συστήματος, και κάποιους έλεγχους του bios, φορτώνει το Grub και υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες επιλογές, όπως ποιον πυρήνα ή λειτουργικό να εκκινήσει.

π.χ Ubuntu, with Linux 3.2.0-18-generic

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Recover_root_password.jpg 
Εμφανίσεις: 52 
Μέγεθος: 19,7 KB 
ID: 4194

Πατήστε "e" για να εισέλθετε σε κατάσταση επεξεργασίας.

command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Επιλέξτε την επιλογή “πυρήνας” και πατήστε ξανά το πλήκτρο “e” για να επεξεργαστείτε τις επιλογές του. Προσθέστε
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

στο τέλος της γραμμής, όπως:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Πατήστε enter για να επιστρέψετε πίσω και πατήστε “b” για να εκκινήσετε τον πυρήνα με αυτές τις επιλογές. Το σύστημα θα ξεκινήσει και τελικά το /bin/bash θα τρέξει χωρίς να ζητά κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο σύστημα.
mount -o remount, rw /
passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:


Αφού αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με επιτυχία, μπορείτε να "επανεκκινήσετε" το σύστημα κανονικά, χρησιμοποιήσετε το νέο κωδικό πρόσβασης του root.