Ένας τρόπος για να δούμε από τι απαρτίζεται το σύστημά μας είναι με το lshw.Υπάρχουν 2 τρόποι
που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.Ο ένας είναι μέσα από το τερματικό και ο άλλος από το γραφικό περιβάλλον.
Για να κάνουμε εγκατάσταση ανοίγουμε το τερματικό και γράφουμε:
σε ubuntu/debian
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

σε fedora
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	lshw logo.png 
Εμφανίσεις: 45 
Μέγεθος: 3,1 KB 
ID: 4191
Τερματικό
Για να δούμε αναλιτικά το hardware του υπολογιστή μας γράφουμε:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Για μια γρήγορη ματιά:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Για εξαγωγή σε αρχείο html:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Για εξαγωγή σε αρχείο xml:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Για να δούμε πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο υλικό:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Χωρίς ευαίσθητες πληροφορίες:
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή

Γραφικό περιβάλλον
Θα πρέπει να μπούμε σαν root ,οπότε γράφουμε στο τερματικό
command:
Κρυφό περιεχόμενο κειμένου! Πρέπει να είστε Μέλος. Σύνδεση ή Εγγραφή


Όταν ανοίξει πατάμε refresh και παίρνουμε τις πληροφορίες(όπου έχει έντονα γράμματα θέλει διπλό κλικ).
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	lshw1.jpg 
Εμφανίσεις: 44 
Μέγεθος: 32,2 KB 
ID: 4192