Σας παρουσιάζω το πρώτο ολοκληρωμένο μου μενού που είναι βασισμένο στο SystemInformation 1.6.1 του Daniel Schumann.
Όπως αναφέρει ο τίτλος, είναι εγκατεστημένο σε συσκευή MLS Destinator Pro 3860A ανάλυσης 320Χ240.

Επειδή στη συσκευή μου δεν υπήρχε αρχείο που να καθορίζει την έναρξη, δημιούργησα στην ResidentFlash ένα αρχείο shell.ini στο οποίο έγραψα ην εντολή \sdmmc\MobileNavigator\MobileNavigator.exe. Έτσι, όταν υπάρχει η sd κάρτα στην υποδοχή, εκκινεί το μενού του θέματος, ενώ αν αφαιρεθεί εκκινεί το μαμά πρόγραμμα.

Οδηγίες
Πληροφορία Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α
Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του φάκελου (MobileNavigator και Applications) στο root (χύμα) της sd κάρτας.
Το μόνο πρόγραμμα πλοήγησης που τρέχει από την ResidentFlash της συσκευής είναι το μαμά Destinator Pro, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι τοποθετημένα σε φακέλους, επίσης στο root της sd κάρτας σε αντίστοιχους φακέλους.

Οι χάρτες για τους πλοηγούς της MLS βρίσκονται σε φάκελο με την ονομασία DestinatorApps.
Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να αλλάξετε κάποια διαδρομή, γιατί το μενού δεν θα βρίσκει τα paths των προγραμμάτων.

Εδώ σας δίνω τις διαδρομές :
α. iGO : \sdmmc\iGo Primo\iGO.exe
β. Destinator 7 : \sdmmc\Dest 7\Destinator\Destinator.exe
γ. Destinator Pro : \ResidentFlash\MobileNavigator\MobileNavigator.exe
δ. Ginius Driver : \sdmmc\Ginius Driver\Cardinale.exe


Σημείωση Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Επειδή έχω ρυθμίσει σε μέγεθος τα εικονίδια ώστε να χωρά μόνο τρία από αυτά, η εμφάνιση του κουμπιού για το Ginius Driver γίνεται με το πάτημα του μικρού βέλους που σας μεταφέρει σε νέα επιφάνεια, ενώ η επιστροφή στην προηγούμενη γίνεται με το πάτημα άλλου παρόμοιου.


Η δομή των φακέλων στην sd κάρτα είναι η ακόλουθη
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Domi.JPG 
Εμφανίσεις: 130 
Μέγεθος: 16,4 KB 
ID: 4127


Λειτουργίες
Το πάτημα των εικονιδίων που βρίσκονται στην πάνω μπάρα ανοίγουν τα αντίστοιχα μενού (Apps – Games – Navigators – Tools) με τα ανάλογα εργαλεία. Το ενεργό (επιλεγμένο) μενού είναι ευκρινές καθότι είναι πιο φωτεινό από τα υπόλοιπα.
Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή Taskbar (Εμφάνιση και απόκρυψη της γραμμής εργαλείων - \sdmmc\Applications\ShowTaskbar.exe) λειτουργεί εφόσον προηγουμένως έχει ενεργοποιηθεί (πατηθεί) ο explorer.
Το πάτημα των εικονιδίων που βρίσκονται στην κάτω μπάρα χρησιμοποιούνται για άνοιγμα του explorer, την ένταση της φωνής, την ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και τέλος για την έξοδο από το μενού.
Τα εικονίδια τόσο της πάνω όσο και της κάτω μπάρας, είναι προσβάσιμα από όλες τις επιφάνειες.

Εικόνες μενού
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου
Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Navigation.JPG 
Εμφανίσεις: 132 
Μέγεθος: 30,2 KB 
ID: 4120 Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Navigation1.JPG 
Εμφανίσεις: 131 
Μέγεθος: 31,1 KB 
ID: 4121 Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Applications (Apps).JPG 
Εμφανίσεις: 131 
Μέγεθος: 29,9 KB 
ID: 4122

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Games.JPG 
Εμφανίσεις: 130 
Μέγεθος: 32,0 KB 
ID: 4123 Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Tools.JPG 
Εμφανίσεις: 131 
Μέγεθος: 30,7 KB 
ID: 4124Κρυφό Περιεχόμενο, πρέπει να έχετε « 2 » Αναρτήσεις ή περισσότερες.


Κρυφό Περιεχόμενο, πρέπει να έχετε « 2 » Αναρτήσεις ή περισσότερες.