Δείτε το 6-λεπτο βίντεο ξενάγησης, στα άδυτα της Google.
Πρόκειται για τον πολυχώρο ο οποίος χρησιμοποιεί νέα μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας, επιτυγχάνει λιγότερες θερμικές απώλειες
και μας παρέχει τις ταχύτατες απαντήσεις στις αναζητήσεις μας!Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται servers, ups, γεννήτριες ρεύματος, συστήματα ψύξης νέας τεχνολογίας κ.α.!