Αρχείο Destinator.inf (Παραμετροποίηση για αλλαγή θέσης στα κουμπάκια)

Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος. 

Ονομασία:	Destinator.png 
Εμφανίσεις: 2 
Μέγεθος: 4,2 KB 
ID: 7390

ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου

MAINSCREEN_GPS_DATA (Είναι το περίγραμμα σήματος GPS)
MAINSCREEN_COMPASS (Πυξίδα)
MAINSCREEN_PLAN (Κουμπάκι μενού)
MAINSCREEN_SATELLITE (Εικονίδιο σήματος)
MAINSCREEN_MANEUVER (Μπάρα ένδειξης επόμενης οδού και στροφής)
MAINSCREEN_ZOOM_OUT (Κουμπάκι για ζουμάρισμα out)
MAINSCREEN_ZOOM_IN (Κουμπάκι για ζουμάρισμα in)
MAINSCREEN_SPEAKER (Εικονίδιο έντασης)
MAINSCREEN_STATUSBAR (Βασική μπάρα πληροφοριών)
MAINSCREEN_VOLUME_SLIDER (Μπάρα ρύθμισης έντασης)
MAINSCREEN_VOLUME_SLIDER_THUMB (Κουμπάκι ρύθμισης έντασης)

**********************************************
Παράδειγμα:
::CT_VERT, MAINSCREEN_VOLUME_SLIDER,1034,,0x4200000b,6,108,220,25,1,7,0xFF,100,0
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό
6,108

Η πρώτη τιμή το 6 είναι για να μετακινήσουμε το κουμπάκι αριστερά - δεξιά.
και η δεύτερη τιμή 108 είναι για να μετακινήσουμε το κουμπάκι επάνω - κάτω.
* Όσο μειώνουμε την τιμή μετακινείτε αριστερά και επάνω
* Όσο αυξάνουμε την τιμή μετακινείτε δεξιά και κάτω
Ανάλογα ποια επιλογή κάνουμε...


Αρχείο View3dDescEnhanced.inf (Αλλαγή χρωμάτων δρόμων σε 3D mode)
ΠΑΤΗΣΤΕ Εμφάνιση περιεχομένου

1, // use enhanced 3d View
// Day
// Polylines
0, // use line width variation
32, // pen width for case of line drawn with 1 pen
24, 4, // pen width for case of line drawn with 2 pen
24,10, 4, // pen width for case of line drawn with 3 pen
// Roads
1, // apply enhanced road draw color scheme
1, // use line width variation
// Level 1 road line parms (Εθνικοί οδοί)
50,40, 1, // width
160, 64, 64, 196,128, 32, 255,255,255, // color
// Level 2 road line parms (Αυτοκινητόδρομοι)
40,30, 1, // width
128, 64, 64, 239,239, 0, 255,255,255, // color
// Level 3 road line parms (Ταχείας κυκλοφορίας)
40,30, 1, // width
128, 64, 64, 239,239, 0, 255,255,255, // color
// Level 4 road line parms (Βασικοί δρόμοι)
30,20, 1, // width
64, 64, 64, 196,196,196, 255,255,255, // color
// Level 5 road line parms (Υπόλοιπο δίκτυο)
30,20, 1, // width
64, 64, 64, 196,196,196, 255,255,255, // color
// Level 6 road line parms (χωματόδρομοι)
20,16, 0, // width
96, 96, 96, 128,128,128, 160,160,160, // color

**********************************************
Σε κάθε Level υπάρχουν 3 τιμές χρωμάτων
160, 64, 64, 196,128, 32, 255,255,255, // color
Η πρώτη είναι το περίγραμμα της οδού.
Η Δεύτερη είναι το βασικό χρώμα της οδού.
Η Τρίτη είναι το 3D ημέρας και νύχτας (η άσπρη γραμμή στην μέση του δρόμου)


Συνεχίζεται...